Hišni red

Da bi lahko vsi gosti nemoteno uživali v svojem dopustu, Vas prosimo, da spoštujete hišni red:
 • V kampu so lahko nastanjeni samo na recepciji prijavljeni gosti. Morebitni obiskovalci se morajo ob prihodi prijaviti na recepciji
 • V kampu traja nočni mir od 23:00 do 07:00. V tem času ni dovoljen vstop, kakor tudi ne vožnja z vozili po kampu. Največja dovoljena hitrost vožnje z vozili v kampu je 15 km/h, pešci pa imajo v kampu prednost pred vozili.
 • Prosimo Vas, da ne povzročate hrupa, ki bi lahko motil ostale goste, vključujoč uporabo radia, televizorja in glasbenih instrumentov.
 • Računi se plačajo na recepciji od 10 do 12 ure ali od 17 do 19 ure.
 • Zaradi rezervacijskega sistema je izbira parcele možna le ob soglasju receptorja.
 • Priključitev in izključitev na električno omarico ter kontrolo pravilnega delovanja opravlja izključno za to pooblaščena oseba kampa.
 • Gosti so dolžni skrbeti za čistočo prostora, ki ga uporabljajo. Prosimo, da hranite odpadke v plastične vrečke in jih odložite v koše. Sanitarne prostore pustite takšne, kakršne bi želeli koristiti tudi sami. Pred odhodom poskrbite, da bo prostor takšen, kakršen je bil pred vašim prihodom.
 • Strogo prepovedano je zabijanje žebljev v steblo oziroma kakršnokoli poškodovanje le-teh.
 • Lastniki psov so dolžni svoje hišne ljubljenčke prijaviti na recepciji ter priložiti njihove izkaznico o cepljenju. Lastniki morajo pse voditi na povodcu, na svojem prostoru pa morajo biti privezani. Lastniki morajo za seboj počistiti iztrebke svojih psov.
 • Kurjenje ognja na odprtem je zaradi nevarnosti požara z zakonom prepovedano.
 • Če ste našli zapuščene – izgubljene predmete, vas prosimo, da jih predate recepciji.
 • Uprava kampa ne prevzema nikakršno odgovornost za morebitno izginotje predmetov iz šotora ali hišk.

UPRAVA KAMPA IMA MOŽNOST GOSTOM, KI NE SPOŠTUJEJO HIŠNI RED, ODPOVEDATI BIVANJE V KAMPU.