Regulamin

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad regulaminu, tak by wszyscy goście mogli bez przeszkód cieszyć się swoim wypoczynkiem:
 • Na kempingu mogą być zakwaterowani wyłącznie goście zgłoszeni na recepcji. Ewentualne odwiedziny należy zgłosić na recepcji w momencie przybycia .
 • Cisza nocna trwa od 23:00 do 07:00. W tym czasie zabroniony jest wjazd i poruszanie się pojazdami po kempingu. Największa dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdów po kempingu to 15 km/h, a piesi w kempingu mają pierwszeństwo w stosunku do pojazdów.
 • Prosimy o nie hałasowanie, włącznie z korzystaniem radia, telewizji i instrumentów muzycznych gdyż to może przeszkadzać pozostałym gościom.
 • Regulowanie rachunków możliwe jest na recepcji w godzinach od 10 do 12 i od 17 do 19.
 • W dniu wyjazdu należy opuścić kemping do godziny 12.00. Za wydłużenie pobytu zostanie naliczona opłata wartości dodatkowego dnia pobytu.
 • Ze względu na system rezerwacji, wybór parceli możliwy jest wyłącznie za zgodą recepcjonisty.
 • Podłączania i odłączania od prądu i kontroli dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik kempingu.
 • Goście zobowiązani są do troski o czystość przestrzeni, z której korzystają. Prosimy o zbieranie śmieci do worków plastikowych i wyrzucanie ich do kontenerów. Prosimy o pozostawianie sanitariatów w takim samym stanie w jakim chcielibyście je zastać. Przed odjazdem prosimy pozostawić miejsca w takim stanie, w jakim go Państwo zastali.
 • Surowo zabronione jest wbijanie gwoździ do drzew lub innego rodzaju ich niszczenie.
 • Właściciele psów zobowiązani są zgłosić je na recepcji i przedłożenie legitymacji szczepień. Właściciele psów są zobowiązani prowadzić pse na smyczy, a na parceli psy należy uwiązać. Właściciele zobowiązani są do sprzątania odchodów swoich psów.
 • Palenie ogniska, grill są zabronione przez przepisz prawne z powodu niebezpieczeństwa pożaru.
 • Jeśli znaleźli Państwo pozostawione-zagubione przedmioty, prosimy o odniesienie ich na recepcję.
 • Kierownictwo kempingu nie bierze na siebie odpowiedzialności za zniknięcie przedmiotów z namiotów i przyczep.

Gościom, którzy nie przestrzegają regulaminu, kierownictwo kempingu ma prawo odmówić gościnności.