Kućna pravila

Kako bi svi gosti mogli nesmetano uživati u svom odmoru, molimo Vas da se pridržavate kućnog reda:
 • U kampu mogu biti smješteni samo na recepciji prijavljeni gosti. Eventualni posjetitelji moraju se prijaviti na recepciji pri dolasku.
 • Noćni mir u kampu traje od 23:00 do 07:00. U tom vremenu nije dozvoljen ulazak ni kretanje vozilima po kampu. Najveća dozvoljena brzina kretanja vozila u kampu je 15 km/h, a pješaci u kampu imaju prednost u odnosu na vozila.
 • Molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbenih instrumenata.
 • Računi se naplaćuju na recepciji od 10 do 12 sati i od 17 do 19 sati.
 • Kod odlaska gosti su dužni napustiti kamp do 12 sati. Svako daljnje zadržavanje u kampu zaračunava se još jedan dan.
 • Zbog sustava rezervacija, izbor parcele moguć je samo uz suglasnost recepcionera.
 • Priključivanje, isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa.
 • Gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste. Molimo da otpad sakupljate u plastične vrećice i odlažete u kante. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Prije odlaska ostavite mjesto kakvim ste ga zatekli.
 • Najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih.
 • Vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Vlasnici pasa su dužni pse voditi na uzici , a na svom prostoru držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti.
 • Loženje vatre na otvorenom je zbog opasnosti od požara zakonom zabranjeno.
 • Ukoliko ste pronašli ostavljene - zaboravljene predmete, molimo Vas da iste odmah predate na recepciju.
 • Za eventualni nestanak predmeta iz šatora ili kućica, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.

GOSTIMA KOJI SE NE PRIDRŽAVAJU KUĆNOG REDA, UPRAVA KAMPA MOŽE OTKAZATI GOSTOPRIMSTVO.