Domácí řád

Aby si všichni hosté mohli nerušeně užívat svou dovolenou, prosíme Vás, abyste dodržovali domácí řád:
 • V kempu mohou být ubytovaní jen na recepci přihlášení hosté. Eventuální návštěvníci se musí při příjezdu přihlásit na recepci.
 • Noční klid v kempu trvá od 23:00 do 07:00. V této době není povolen vjezd ani pohyb vozidel po kempu. Nejvyšší povolená rychlost vozidel v kempu je 15 km/hod a chodci mají v kempu přednost před vozidly.
 • Prosíme Vás, abyste nedělali rámus, který může rušit ostatní hosty, což zahrnuje používání rádia, televizoru a hudebních nástrojů.
 • Účty se platí na recepci od 10 do 12 hodin a od 17 do 19 hodin.
 • Kvůli rezervačnímu systému je výběr parcely možný pouze se souhlasem recepčního.
 • Připojení, odpojení k elektrické skříňce a kontrolu správnosti vykonává výhradně oprávněná osoba kempu
 • Hosté jsou povinni dbát na čistotu prostoru, který používají. Prosíme vás, abyste odpad shromažďovali v plastových pytlích a odkládali do popelnic. Prostory v sanitárním uzlu nechávejte v takovém stavu, v jakém byste je sami chtěli najít. Před odjezdem zanechte místo v takovém stavu, v jakém jste ho našli.
 • Nejpřísněji se zakazuje zatloukání hřebíků do stromů nebo jakékoliv jejich poškozování.
 • Majitelé psů jsou povinni své mazlíčky přihlásit na recepci za předložení očkovacího průkazu. Majitelé psů jsou povinni vodit psy na vodítku a na své parcele je mít přivázané. Majitelé jsou povinni, poté, co jejich mazlíčci vykonají potřebu, po nich uklidit.
 • Rozdělávání ohně na otevřeném prostoru je z důvodu nebezpečí požáru zákonem zakázáno.
 • Pokud jste našli ztracené – zapomenuté předměty, prosíme vás, abyste je ihned odevzdali na recepci.
 • Za eventuální ztrátu předmětů ze stanu nebo přívěsu správa kempu nepřebírá jakoukoliv odpovědnost.

HOSTŮM, KTEŘÍ NEDODRŽUJÍ DOMÁCÍ ŘÁD, MŮŽE SPRÁVA KEMPU VYPOVĚDĚT POBYT.